LAPORAN EKONOMI 1994/1995

  BAB


    Bab 1: Ekonomi Malaysia Dalam Tahun 1994 dan Prospek Bagi Tahun 1995


    Bab 2: Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1994


    Bab 3: Tinjauan Ekonomi Antarabangsa


    Bab 4: Prestasi Mengikut Sektor


    Bab 5: Prestasi Kewangan Sektor Awam


    Bab 6: Prestasi Sektor Swasta


    Bab 7: Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pertukaran Wang Asing


    Bab 8: Harga, Guna Tenaga dan Upah


    Bab 9: Perkembangan Dalam Sistem Kewangan


    Bab 10: Arah Aliran Sosial


  CARTA


    Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan


    Carta 3.1 : Negara-Negara Perindustrian - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara-Negara Perindustrian


    Carta 3.3 : Negara-Negara Membangun - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 4.1: Indeks Pengeluaran Perkilangan


    Carta 4.2: Indeks Pengeluaran Pertanian


    Carta 4.3: Indeks Pengeluaran Perlombongan


    Carta 5.1: Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akauan Semasa


    Carta 5.2: Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan kepada Keluaran Negara Kasar


    Carta 5.3: Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.4: Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.5: Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor


    Carta 5.6: Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah ke atas Hutang Kerajaan     Persekutuan


    Carta 5.7: Hutang Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.8: Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber


    Carta 5.9: Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang


    Carta 5.10: Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara


    Carta 6.1: Petunjuk-Petunjuk Penggunaan Swasta


    Carta 6.2: Petunjuk-Petunjuk Pelaburan Swasta


    Carta 7.1: Struktur Eksport


    Carta 7.2: Minyak Kelapa Sawit-Eksport dan Harga


    Carta 7.3: Kayu Gergaji dan Kayu Balak-Eksport dan Nilai seunit


    Carta 7.4: Getah-Eksport dan Harga


    Carta 7.5: Minyak Mentah-Eksport dan Harga


    Carta 7.6: Timah-Eksport dan Harga


    Carta 7.7: Haluan Perdagangan


    Carta 7.8: Imbangan Perdagangan


    Carta 7.9: Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia


    Carta 8.1: Indeks Harga Pengguna


    Carta 8.2: Indeks Harga Pengeluar


    Carta 8.3: Petunjuk-Petunjuk Guna Tenaga


    Carta 8.4: Kadar Perubahan Tahunan Upah, Produktiviti dan Kos Unit Buruh


    Carta 9.1: Arah Aliran Kewangan


    Carta 9.2: Bank-Bank Perdagangan


    Carta 9.3: Bursa Saham


    Carta 10.1: Peratus Isirumah Miskin dan Termiskin dan Purata Pendapatan Bulanan


    Carta 10.2: Bilangan Isirumah Miskin dan Termiskin


    Carta 10.3: Nisbah Murid-Guru


    Carta 10.4: Bilangan Kemasukan Pelajar Ke Institusi Awam Tempatan-Sijil, Diploma dan Pendidikan Ijazah


    Carta 10.5: Kadar Mortaliti Bayi dan Ibu Bersalin


    Carta 10.6: Bilangan Doktor Perubatan Berdaftar dan Penduduk bagi setiap Doktor


    Carta 10.7: Jangka Hayat Lelaki dan Perempuan (Semenanjung Malaysia)


    Carta 10.8: Liputan Imunisasi BCG, Polio dan Difteria, Pertusis dan Tetanus


    Carta 10.9: Unit Perumahan Siap Dibina oleh Agensi Kerajaan dan Pemaju Swasta mengikut Kategori Kos


    Carta 10.10: Liputan Bekalan Air dan Elektrik


    Carta 10.11: Kadar Penyertaan Tenaga Buruh Wanita dan Guna Tenaga mengikut Industri


    Carta 10.12: Perbelanjaan Pembangunan untuk Kesihatan, Pendidikan dan Perumahan


    Carta 10.13: Liputan Faedah Pekerja