LAPORAN EKONOMI 1996/1997

  BAB


    Bab 1: Ekonomi Malaysia Dalam Tahun 1996 dan Prospek Bagi Tahun 1997


    Bab 2: Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1996


    Bab 3: Tinjauan Ekonomi Antarabangsa


    Bab 4: Prestasi Sektoral


    Bab 5: Prestasi Kewangan Sektor Awam


    Bab 6: Prestasi Sektor Swasta


    Bab 7: Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pertukaran Wang Asing


    Bab 8: Harga, Guna Tenaga dan Upah


    Bab 9: Perkembangan Dalam Sistem Kewangan


    Bab 10: Arah Aliran Sosial


  CARTA


    Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan


    Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara - negara Perindustrian


    Carta 3.3 : Negara-negara Membangun - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan


    Carta 4.2 : Indeks Pengeluaran Pertanian


    Carta 4.3 : Indeks Pengeluaran Perlombongan


    Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa


    Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar


    Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Hasil Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor


    Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber


    Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang


    Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara


    Carta 6.1 : Petunjuk-Petunjuk Penggunaan Swasta


    Carta 6.2 : Petunjuk-Petunjuk Pelaburan Swasta


    Carta 7.1 : Struktur Eksport


    Carta 7.2 : Minyak Kelapa Sawit-Eksport dan Harga


    Carta 7.3 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak-Eksport Dan Nilai seunit


    Carta 7.4 : Getah-Ekport dan Harga


    Carta 7.5 : Minyak Mentah-Eksport dan Harga


    Carta 7.6 : Timah-Eksport dan Harga


    Carta 7.7 : Haluan Perdagangan


    Carta 7.8 : Imbangan Perdagangan


    Carta 7.9 : Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia


    Carta 8.1 : Indeks Harga Pengguna


    Carta 8.2 : Indeks Harga Pengeluar


    Carta 8.3 : Petunjuk-Petunjuk Gunatenaga


    Carta 9.1 : Arah Aliran Kewangan


    Carta 9.2 : Bank Perdagangan


    Carta 9.3 : Bursa Saham


    Carta 10.1 : Sebab Utama Kematian di Hospital Kerajaan di Malaysia


    Carta 10.2 : Empat Penyakit Berjangkit Utama yang Wajar Dilaporkan di Malaysia


    Carta 10.3 : Jangkitan HIV, kes AIDs dan Kematian yang Dilaporkan


    Carta 10.4 : Nisbah Penduduk Bagi Kakitangan Kesihatan Terpilih


    Carta 10.5 : Bilangan Hospital dan Institusi Perubatan Khas dan Katil


    Carta 10.6 : Kes Baru Penderaan Kanak-kanak yang Dilaporkan dan Tindakan yang Diambil


    Carta 10.7 : Perangkaan Penganiayaan Terhadap Wanita dan Gadis


    Carta 10.8 : Penagihan Dadah


    Carta 10.9 : Jumlah Kes Kesalahan Juvana (Didapati bersalah di Mahkamah)


    Carta 10.10 : Jenayah Keganasan Terpilih yang Dilaporkan Kepada Polis


    Carta 10.11 : Nisbah Guru-Pelajar (Bilangan murid bagi setiap guru)


    Carta 10.12 : Enrolmen Pelajar di Sekolah Rendah, Menengah dan Institusi Pendidikan Tinggi


    Carta 10.13 : Liputan Bekalan Air dan Elektrik


    Carta 10.14 : Bilangan Telefon Setiap 100 Penduduk dan Pelanggan Telefon Mengikut Sektor


    Carta 10.15 : Unit Perumahan Siap dibina oleh Agensi Kerajaan dan Pemaju Swasta Mengikut Kategori Kos


    Carta 10.16 : Peratusan Kemalangan Industri Mengikut Sektor


    Carta 10.17 : Jumlah Penerima dan Bayaran Akibat dari Kemalangan Industri Mengikut Skim