LAPORAN EKONOMI 1998/1999

  BAB


    Bab 1 : Ekonomi Malaysia Dalam Tahun 1998 dan Prospek Bagi Tahun 1999


    Bab 2: Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1998


    Bab 3: Tinjauan Ekonomi Antarabangsa


    Bab 4: Prestasi Sektoral


    Bab 5: Prestasi Kewangan Sektor Awam


    Bab 6: Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran     Mata Wang Asing


    Bab 7: Harga, Guna Tenaga dan Upah


    Bab 8: Perkembangan Dalam Sistem Kewangan


    Bab 9: Arah Aliran Sosial


  CARTA


    Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 1.2 : Jurang Tabungan Pelaburan


    Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 3.2 : Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara - negara Perindustrian


    Carta 3.3 : Negara-negara Membangun - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan 1995-1998


    Carta 4.2 : Indeks Pengeluaran Pertanian


    Carta 4.3 : Indeks Pengeluaran Perlombongan


    Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa


    Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar


    Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor


    Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber


    Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang


    Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang Luar Negeri<


    Carta 6.1 : Struktur Eksport


    Carta 6.2 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga


    Carta 6.3 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit


    Carta 6.4 : Getah - Eksport dan Harga


    Carta 6.5 : Minyak Mentah - Eksport dan Harga


    Carta 6.6 : Timah - Eksport dan Harga


    Carta 6.7 : Haluan Perdagangan


    Carta 6.8 : Imbangan Perdagangan


    Carta 6.9 : Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia


    Carta 7.1 :Indeks Harga Pengguna


    Carta 7.2 : Indeks Harga Pengeluar


    Carta 7.3 : Petunjuk-Petunjuk Gunatenaga


    Carta 8.1 : Arah Aliran Kewangan


    Carta 8.2 : Bank Perdagangan


    Carta 8.3 : Bursa Saham


    Carta 9.1 : Jumlah Bilangan Penduduk, Struktur Umur dan Nisbah Tanggungan


    Carta 9.2 : Jangkaan Hayat Mengikut Jantina, Kadar Kelahiran Kasar, Kadar Kematian     Kasar dan Kadar Mortaliti Bayi


    Carta 9.3 : Bandingan Penggunaan Teknologi Maklumat


    Carta 9.4 : Jumlah Sekolah Vokasional dan Teknikal dan Pengambilan Penuntut


    Carta 9.5 : Jumlah Bilangan Kenderaan Yang Berdaftar dan Kenderaan Setiap Penduduk


    Carta 9.6 : Jumlah Bilangan Teksi dan Kereta Sewa, Bas dan Penumpang Keretapi dan Udara


    Carta 9.7 : Bilangan Pejabat Pos dan Benda-benda Pos untuk Penyerahan di Malaysia


    Carta 9.8 : Bilangan Kemalangan Jalanraya dan Nahas yang dilaporkan di Malaysia


    Carta 9.9 : Bilangan Kebakaran dan Nahas


    Carta 9.10 : Bilangan Pekerja Berdaftar di PEKESO, Bilangan Kemalangan Perusahaan Yang dilaporkan dan Bilangan Penerima Faedah


    Carta 9.11 : Bilangan Institut Kebajikan Am dan Penghuni


    Carta 9.12 : Kejadian Tumpahan Minyak di Malaysia


    Carta 9.13 : Bilangan Kesalahan Yang didakwa di bawah Akta 1974 dan Peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya


  Jadual Perangkaan


     No. Jadual 1.1 - 3.5

     No. Jadual 3.6 - 5.3

     No. Jadual 5.4 - 9.1