LAPORAN EKONOMI 1999/2000

  BAB


    Bab 1 :   Prestasi Ekonomi Malaysia Tahun 1999 dan Prospek Pada Tahun 2000


    Bab 2:   Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1999


    Bab 3:   Tinjauan Ekonomi Antarabangsa


    Bab 4:   Prestasi Mengikut Sektor

    Bab 5:   Prestasi Kewangan Sektor Awam


    Bab 6:   Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing


    Bab 7:   Harga, Guna Tenaga dan Upah


    Bab 8:    Perkembangan Dalam Sistem Kewangan


    Panduan Pelabur


  CARTA


    Carta 1.1 :    Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama

    Carta 1.2 :    Jurang Tabungan-Pelaburan

    Carta 3.1 :    Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama

    Carta 3.2 :    Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara - negara Perindustrian

    Carta 3.3 :    Negara-negara Membangun - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama

    Carta 4.1 :    Indeks Pengeluaran Perkilangan Bulanan

    Carta 4.2 :    Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan Pada Harga Tetap 1987

    Carta 4.3 :    Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987

    Carta 5.1 :    Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa

    Carta 5.2 :    Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar

    Carta 5.3 :    Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.4 :    Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.5 :   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 5.6 :    Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.7 :    Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.8 :    Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber

    Carta 5.9 :    Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang

    Carta 5.10 :    Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara

    Carta 6.1 :    Struktur Eksport

    Carta 6.2 :    Eksport Barangan Perkilangan Bulanan

    Carta 6.3 :    Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga

    Carta 6.4 :    Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit

    Carta 6.5 :    Getah - Eksport dan Harga

    Carta 6.6 :    Petroleum Mentah - Eksport dan Harga

    Carta 6.7 :    Timah - Eksport dan Harga

    Carta 6.8 :    Haluan Perdagangan

    Carta 6.9 :    Imbangan Perdagangan

    Carta 6.10 :    Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia

    Carta 7.1 :    Indeks Harga Pengguna

    Carta 7.2 :    Indeks Harga Pengeluar

    Carta 7.3 :    Petunjuk-Petunjuk Gunatenaga

    Carta 8.1 :    Arah Aliran Kewangan

    Carta 8.2 :    Bank Perdagangan

    Carta 8.3 :    Bursa Saham


  JADUAL PERANGKAAN


    1.1:    Perangkaan Penting Ekonomi Negara - Negara Perindustrian Utama

    1.2:    ASEAN: Perangkaan Penting Ekonomi

     1.3:    Perangkaan Penting Ekonomi Negara- Negara Membangun Terpilih Di Asia

     2.1:    Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan

     2.2:    Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan

     2.3:    Imbangan Pembayaran

     2.4:   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

     2.5:   Indeks Harga Pengguna - (Mengikut Strata Dan Kumpulan Pendapatan)

     2.6:   Indeks Harga Pengeluar

     3.1:   Perdagangan Barangan Mengikut Sitc Dan Haluan

     3.2:   Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN

     3.3:   Pengeluaran, Eksport Dan Harga Barangan Utama

     3.4:   Eksport Utama Mengikut Haluan

     3.5:   Import Utama Mengikut Sumber

     3.6:   Eksport Barangan Perkilangan

     3.7:   Indeks Pengeluaran Perusahaan

     4.1:   Kewangan Sektor Awam Disatukan

     4.2:   Kewangan Kerajaan Persekutuan

     4.3:   Hasil Kerajaan Persekutuan

     4.4:   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

     4.5:   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

     4.6:   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

     4.7:   Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

     4.8:   Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

     4.9:   Hutang Luar Negeri

     4.10:   Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

     4.11:   Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

     4.12:   Kewangan Badan Berkanun Disatukan

     4.13:   Kedudukan Kewangan Pabk

     5.1:   Agregat Kewangan

     5.2:   Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman

     5.3:   Kadar Faedah

     5.4:   Kadar Pertukaran Utama

     5.5:   Bursa Saham Kuala Lumpur: Petunjuk Terpilih

     6.1:   Gunatenaga Dan Buruh

     6.2:   Pencari Kerja Kekosongan Jawatan Dan Penempatan

     7.1:   Petunjuk-Petunjuk Pelaburan Dan Penggunaan Swasta

     7.2:   Petunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan

     8.1:   Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara Dan Perusahaan

     9.1:   Perangkaan Sosio-Ekonomi Terpilih