LAPORAN EKONOMI 2000/2001

  BAB


    Bab 1 : Prestasi Ekonomi Malaysia Tahun 2000 dan Prospek Pada Tahun 2001


    Bab 2: Pengendalian Ekonomi Malaysia Pada Tahun 2000


    Bab 3: Tinjauan Ekonomi Antarabangsa


    Bab 4: Prestasi Mengikut Sektor


    Bab 5: Prestasi Kewangan Sektor Awam


    Bab 6: Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran     Mata Wang Asing


    Bab 7: Harga, Guna Tenaga dan Upah


    Bab 8: Perkembangan Dalam Sistem Kewangan


    Jadual Perangkaan


    Panduan Pelabur


    Malaysia- Perangkaan Penting dan Ramalan


  CARTA


    Carta 1.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 1.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan


    Carta 3.1 : Negara-negara Perindustrian Utama: Petunjuk-petunjuk Utama Ekonomi


    Carta 3.2 : Arah-Aliran Semasa Penentu Utama Ekonomi Negara-negara Perindustrian


    Carta 3.3 : Negara-negara Membangun - Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama


    Carta 4.1 : Indeks Pengeluaran Perkilangan Bulanan


    Carta 4.2 : Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan Pada Harga Tetap 1987


    Carta 4.3 : Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987


    Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa


    Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar


    Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor


    Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan


    Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber


    Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang


    Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara


    Carta 6.1 : Struktur Eksport


    Carta 6.2 : Eksport Barangan Perkilangan Bulanan


    Carta 6.3 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga


    Carta 6.4 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit


    Carta 6.5 : Getah - Eksport dan Harga


    Carta 6.6 : Petroleum Mentah - Eksport dan Harga


    Carta 6.7 : Timah - Eksport dan Harga


    Carta 6.8 : Haluan Perdagangan


    Carta 6.9 : Imbangan Perdagangan


    Carta 6.10 : Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia


    Carta 7.1 : Indeks Harga Pengguna


    Carta 7.2 : Indeks Harga Pengeluar


    Carta 7.3 : Petunjuk-Petunjuk Gunatenaga


    Carta 8.1 : Arah Aliran Kewangan


    Carta 8.2 : Bursa Saham


    Carta 8.3 : Pergerakan Indeks Komposit Mesdaq (MCI) Berbanding Indeks Komposit Bursa Saham Kuala Lumpur (KLCI)