LAPORAN EKONOMI 2001/2002

  BAB


    Bab 1 : Pengurusan Ekonomi Dan Tinjauan


    Bab 2: Prestasi Dan Prospek Ekonomi Malaysia


    Bab 3: Tinjauan Ekonomi Antarabangsa


    Bab 4: Prestasi Mengikut Sektor


    Bab 5: Kewangan Sektor Awam


    Bab 6: Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing


    Bab 7: Harga, Guna Tenaga dan Upah


    Bab 8: Perkembangan Dalam Sistem Kewangan


    Jadual Perangkaan


    Panduan Pelabur


    Malaysia- Perangkaan Penting dan Ramalan


    Carta


    Carta 2.1 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama

    Carta 2.2 : Jurang Tabungan-Pelaburan

    Carta 3.1 : Arah Aliran Semasa Penentu Ekonomi Negara-Negara Perindustrian

    Carta 3.2 : Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama Negara-Negara Membangun

    Carta 4.1 : Indeks Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP)

    Carta 4.2 : Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan pada Harga Tetap 1987

    Carta 4.3 : Pengeluaran Komoditi Utama Sektor Pertanian

    Carta 4.4 : Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987

    Carta 5.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa

    Carta 5.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar

    Carta 5.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 5.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.7 : Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 5.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber

    Carta 5.9 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang

    Carta 5.10 : Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara

    Carta 6.1 : Struktur Eksport

    Carta 6.2 : Komponen Eksport untuk Elektronik, Perkakasan Elektrik dan Jentera

    Carta 6.3 : Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga

    Carta 6.4 : Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit

    Carta 6.5 : Getah - Eksport dan Harga

    Carta 6.6 : Minyak Mentah - Eksport dan Harga

    Carta 6.7 : Timah - Eksport dan Harga

    Carta 6.8 : Import Barangan Perantaraan, Penggunaan dan Modal

    Carta 6.9 : Haluan Perdagangan

    Carta 6.10 : Imbangan Perdagangan Mengikut Negara

    Carta 6.11 : Imbangan Perdagangan

    Carta 6.12 : Rizab Antarabangsa Bersih

    Carta 6.13 : Kadar Pertukaran Ringgit Berbanding Mata Wang Utama

    Carta 6.14 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Serantau Terpilih

    Carta 7.1 : Indeks Harga Pengguna

    Carta 7.2 : Indeks Indeks Harga Pengguna dan Indeks Harga Pengeluar

    Carta 7.3 : Indeks Harga Pengeluar

    Carta 7.4 : Petunjuk-petunjuk Guna Tenaga

    Carta 7.5 : Kekosongan dan Pemberhentian

    Carta 7.6 : Pekerja Asing Mengikut Negara Asal

    Carta 8.1 : Arah Aliran Kewangan

    Carta 8.2 :Kadar Berian Pinjaman Asas (BLR) Bank Perdagangan, Nisbah NPL Sistem Perbankan dan Nisbah Modal Berwajaran Risiko (RWCR)

    Carta 8.3 : Bursa Saham

    Carta 8.3 : Pergerakan Indeks Komposit Mesdaq Bebanding Indeks Komposit BSKL


     Istilah


     Akronim & Singkatan


     Organisasi Kementerian