LAPORAN EKONOMI 2002/2003

  BAB


    Bab 1:    Pengurusan Ekonomi Dan Tinjauan


    Bab 2:    Prestasi Dan Prospek Ekonomi Malaysia


    Bab 3:    Tinjauan Ekonomi Antarabangsa


    Bab 4:    Guna Tenaga Dan Upah


    Bab 5:    Perkembangan Pasaran Kewangan Dan Modal


    Bab 6:    Perkembangan Antarabangsa


    PANDUAN PELABUR


    CARTA

    Carta 2.1 :    Penunjuk Penggunaan Swasta

    Carta 2.2 :    Penunjuk Pelaburan Swasta

    Carta 2.3 :    Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP)

    Carta 2.4 :    Nisbah Book-to-bill dan Pertumbuhan Pengeluaran Separa Konduktor Malaysia

    Carta 2.5 :    Pertumbuhan Sektor Pembuatan Diterajui Oleh Industri Elektrik dan Elektronik

    Carta 2.6 :    Produk Berkaitan Pembinaan Menyumbang Dengan Ketara Kepada Industri Berorientasi Dalam Negeri

    Carta 2.7 :    Nilai Ditambah Komoditi Utama

    Carta 2.8 :    Sektor Pembinaan: Nilai Ditambah dan Penunjuk Utama

    Carta 2.9 :    Sektor Perkhidmatan dan Bukan Perkhidmatan : Peratusan Perubahan dan Sumbangan kepada KDNK

    Carta 2.10:    Ketibaan Pelancong di Malaysia (Julai 2001 - Jun 2002)

    Carta 2.11:    Pemulihan Eksport Pembuatan Menjadi Lebih Menyeluruh

    Carta 2.12:    Eksport Komoditi Utama

    Carta 2.13:    Imbangan Perdagangan

    Carta 2.14:    Rizab Antarabangsa

    Carta 2.15:    Jurang Tabungan - Pelaburan

    Carta 2.16:    Indeks Harga Pengguna (2000 = 100)

    Carta 2.17:    Indeks Harga Pengguna dan Indeks Harga Pengeluar

    Carta 2.18:    Indeks Harga Pengeluar (1989 = 100)

    Carta 3.1 :    Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa

    Carta 3.2 :    Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar

    Carta 3.3 :    Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 3.4 :    Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 3.5 :    Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 3.6 :    Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 3.7 :    Komposisi Pinjaman Kerajaan Persekutuan pada 2002

    Carta 3.8 :    Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 3.9 :    Hutang Luar Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber

    Carta 3.10:    Hutang Luar Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang

    Carta 3.11:    Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara

    Carta 4.1 :    Pertumbuhan KDNK dan Sumbangan Perbelanjaan Awam Kepada KDNK(%)

    Carta 4.2 :    Kekosongan Berbanding Pencari Kerja (Pendaftar Baru) Mengikut Kumpulan Pekerjaan (Januari - Jun 2002)

    Carta 4.3 :    Pemberhentian Pekerja Mengikut Sektor (Januari - Jun)

    Carta 4.4 :    Pertumbuhan Nilai DiTambah Setiap Pekerja Mengikut Sektor (RM Pada Nilai Tetap)

    Carta 5.1 :    Agregat Monetari 1998 - 2002

    Carta 5.2 :    Kadar Faedah Campurtangan BNM, Kadar Faedah Antara Bank 3-bulan dan Kadar Belian Pinjaman Asas Bank Perdagangan

    Carta 5.3 :    Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Utama Terpilih

    Carta 5.4 :    Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Serantau Terpilih

    Carta 5.5 :    Sistem Perbankan : Nisbah Modal Berwajaran Risiko, Nisbah Modal Utama dan Nisbah Pinjaman Tidak Berbayar Bersih

    Carta 5.6 :    Pinjaman Diluluskan dan Dikeluarkan Januari - Julai 2002

    Carta 5.7 :    Prestasi Pasaran Saham Terpilih

    Carta 5.8 :    Dana Yang Diperoleh Daripada Tawaran Awam Permulaan (IPO)

    Carta 5.9 :    Pergerakan Indeks Pasaran Mesdaq Berbanding Indeks Komposit BSKL

    Carta 6.1 :    Arah Aliran Semasa Penentu Ekonomi Negara-Negara Maju 1998 - 2002


     JADUAL PERANGKAAN


     AKRONIM DAN SINGKATAN


<