LAPORAN EKONOMI 2003/2004

  BAB


    Bab 1 :   Pengurusan Ekonomi Dan Tinjauan


    Bab 2:   Prestasi Dan Prospek Ekonomi Malaysia


    Bab 3:   Perkembangan Antarabangsa


    Bab 4:   Kewangan Sektor Awam


       PANDUAN PELABUR


  CARTA


       Ekonomi Negara 2004


       Bajet Kerajaan Persekutuan 2004


    Carta 2.1 :    Penunjuk Penggunaan Swasta

    Carta 2.2 :    Penunjuk Pelaburan Swasta

    Carta 2.3 :    Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP)

    Carta 2.4 :    Pertumbuhan Industri Berorientasi Domestik dan Eksport

    Carta 2.5 :    Pertumbuhan Beberapa Industri Terpilih

    Carta 2.6 :    Nilai Ditambah Komoditi Utama

    Carta 2.7 :    Sektor Pembinaan: Nilai Ditambah dan Petunjuk Utama

    Carta 2.8 :    Sektor Perkhidmatan dan Bukan Perkhidmatan: Peratusan Perubahan dan Sumbangan Kepada KDNK Pertumbuhan Eksport Barangan Pembuatan Utama

    Carta 2.9 :    Pertumbuhan Eksport Barangan Pembuatan Utama

    Carta 2.10 :    Eksport Komoditi Utama

    Carta 2.11 :    Haluan Perdagangan Luaran

    Carta 2.12 :    Imbangan Perdagangan

    Carta 2.13 :    Rizab Antarabangsa

    Carta 2.14 :    Jurang Tabungan - Pelaburan

    Carta 2.15 :    Indeks Harga Pengguna Mengikut Wilayah

    Carta 2.16 :    Arah Aliran Kekosongan, Pemberhentian dan Pencari Kerja Januari 2002 - Julai 2003

    Carta 3.1 :    Arah Aliran Semasa Penentu Ekonomi Negara-negara Maju 1999-2003

    Carta 4.1 :    Pertumbuhan KDNK dan Sumbangan Perbelanjaan Awam Kepada KDNK(%)

    Carta 4.2 :   Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa

    Carta 4.3 :   Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar

    Carta 4.4 :   Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.5 :    Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.6 :    Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 4.7 :    Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.8 :    Komposisi Pinjaman Kerajaan Persekutuan pada 2004

    Carta 4.9 :    Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang

    Carta 5.1:    Kadar Faedah Campurtangan BNM, Kadar Faedah Antara Bank 3-bulan dan Kadar Berian Pinjaman Asas Bank Perdagangan

    Carta 5.2 :    Agregat Monetari

    Carta 5.3 :    Pembiayaan Kasar Sektor Swasta melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal

    Carta 5.4 :    Modal

    Carta 5.5 :    Prestasi Ringgit berbanding Mata Wang Terpilih

    Carta 5.6 :    Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Utama Terpilih Sistem Perbankan: Nisbah Modal Berwajaran Risiko, Nisbah Modal Utama dan Nisbah Pinjaman Tidak Berbayar Bersih

    Carta 5.7 :    Nilai Pasaran bagi Pasaran Asia Timur kecuali Jepun

    Carta 5.8 :    Prestasi Indeks Terpilih

    Carta 5.9 :    Pergerakan Indeks Pasaran Mesdaq (MMI) berbanding Indeks Komposit     Kuala Lumpur (KLCI

    Carta 5.10 :    Prestasi Pasaran BSKL: KLCI vs Jumlah Urus Niaga


  JADUAL PERANGKAAN


    I. Ekonomi Antarabangsa

1.1   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju

1.2   ASEAN : Perangkaan Penting Ekonomi

1.3   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Membangun Terpilih di Asia


    II. Akaun Negara Dan Harga

2.1   Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan

2.2   Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga Benar Tahun 1987

2.3   Imbangan Pembayaran (BPM 5)

2.4   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

2.5   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)

2.6   Indeks Harga Pengeluar

    III. Perdagangan Dan Pengeluaran

3.1   Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan

3.2   Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN

3.3   Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

3.4   Eksport Utama Mengikut Haluan

3.5   Import Utama Mengikut Sumber

3.6   Eksport Barangan Pembuatan

3.7   Indeks Pengeluaran Perusahaan

     IV. Kewangan Awam

4.1   Kewangan Sektor Awam Disatukan

4.2   Kewangan Kerajaan Persekutuan

4.3   Hasil Kerajaan Persekutuan

4.4   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

4.5   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

4.6   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

4.7   Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

4.8   Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

4.9   Hutang Negara

4.10   Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

4.11   Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

4.12   Kewangan Badan Berkanun Disatukan

4.13   Kedudukan Kewangan PABK


     V. Wang Dan Bank

5.1   Agregat Monetari

5.2   Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman

5.3   Kadar Faedah

5.4   Kadar Pertukaran Utama

5.5   Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


     VI. Guna Tenaga

6.1   Guna Tenaga dan Buruh

6.2   Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan


     VII. Sektor Swasta

7.1   Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta

7.2   Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan


     VIII. Pelaburan Asing

8.1   Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Perusahaan


     IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi

9.1   Perangkaan Sosio-ekonomi Terpilih


     Akronim dan Singkatan