LAPORAN EKONOMI 2004/2005

  BAB


    Bab 1 : Pengurusan Ekonomi Dan Prospek


    Bab 2: Prestasi Ekonomi Dan Prospek


    Bab 3: Perkembangan Antarabangsa


    Bab 4: Kewangan Sektor Awam


    Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan<


    PANDUAN PELABUR


  CARTA


    Ekonomi Negara 2005


    Bajet Kerajaan Persekutuan 2005


    Carta 2.1 : Penunjuk Penggunaan Swasta

    Carta 2.2 : Penunjuk Pelaburan Swasta

    Carta 2.3 : Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP)

    Carta 2.4 : Pertumbuhan Industri Berorientasi Domestik dan Eksport

    Carta 2.5 : Nilai Ditambah Komoditi Utama

    Carta 2.6 : Nilai Kontrak Ditawarkan

    Carta 2.7 : Rumah Mula Dibina

    Carta 2.8 : Pertumbuhan Ketibaan Pelancong, Kadar Penginapan Hotel dan Pendapatan daripada Pelancongan

    Carta 2.9 : Nisbah Book_to_Bill dan Pertumbuhan Separa Konduktor Malaysia

    Carta 2.10 : Eksport Komoditi Utama

    Carta 2.11 : Haluan Perdagangan Luaran Januari-Julai

    Carta 2.12 : Imbangan Perdagangan

    Carta 2.13 : Rizab Antarabangsa

    Carta 2.14 : Jurang Tabungan - Pelaburan

    Carta 2.15 : Arah Aliran Indeks Harga Pengeluar (IHPG) 2002 - Julai 2004

    Carta 2.16 : Pemberhentian Dalam Sektor Terpilih Januari - Julai

    Carta 2.17 : Sektor Pembuatan : Pertumbuhan Produktiviti dan Kos Buruh

    Carta 4.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa

    Carta 4.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar

    Carta 4.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 4.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.7 : Komposisi Pinjaman Kerajaan Persekutuan pada 2004

    Carta 4.8 : Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang

    Carta 5.1: Agregat Monetari

    Carta 5.2 : Pembiayaan Kasar Sektor Swasta melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal

    Carta 5.3 : Sistem Pembankan : Jumlah Pinjaman Terkumpul dan Pertumbuhan

    Carta 5.4 : Prestasi Ringgit berbanding Mata Wang Terpilih

    Carta 5.5 : Sistem Perbankan : NPL Kasar, Nisbah NPL Bersih, Nisbah Modal Berwajaran Risiko dan Nisbah Modal Utama

    Carta 5.6 : Terbitan Baru PDS Mengikut Penggunaan Jan - Jun


  JADUAL PERANGKAAN


    I. Ekonomi Antarabangsa

  1.1   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju

  1.2   ASEAN : Perangkaan Penting Ekonomi

  1.3   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Membangun Terpilih di Asia


    II. Akaun Negara Dan Harga

  2.1   Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan

  2.2   Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga Benar Tahun 1987, Malaysia

  2.3   Imbangan Pembayaran

  2.4   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

  2.5   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)

  2.6   Indeks Harga Pengeluar


    III. Perdagangan Dan Pengeluaran

  3.1   Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan

  3.2   Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN

  3.3   Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

  3.4   Eksport Utama Mengikut Haluan

  3.5   Import Utama Mengikut Sumber

  3.6   Eksport Barangan Pembuatan

  3.7   Indeks Pengeluaran Perindustrian


     IV. Kewangan Awam

  4.1   Kewangan Sektor Awam Disatukan

  4.2   Kewangan Kerajaan Persekutuan

  4.3   Hasil Kerajaan Persekutuan

  4.4   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

  4.5   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

  4.6   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

  4.7   Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

  4.8   Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

  4.9   Hutang Negara

  4.10   Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

  4.11   Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

  4.12   Kewangan Badan Berkanun Disatukan

  4.13   Kedudukan Kewangan PABK


     V. Wang Dan Bank

  5.1   Agregat Monetari

  5.2   Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman (Termasuk Bank Islam)

  5.3   Kadar Faedah

  5.4   Kadar Pertukaran Utama

  5.5   Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


     VI. Guna Tenaga

  6.1   Guna Tenaga dan Buruh

  6.2   Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan


     VII. Sektor Swasta

  7.1   Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta

  7.2   Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan


     VIII. Pelaburan Asing

  8.1   Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Industri


     IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi

  9.1   Perangkaan Sosioekonomi Terpilih


     Akronim Dan Ringkasan


     Carta Organisasi Kementerian Kewangan Malaysia