LAPORAN EKONOMI 2005/2006

  BAB


    Bab 1 : Pengurusan Ekonomi Dan Prospek


    Bab 2: Prestasi Ekonomi Dan Prospek


    Bab 3: Kewangan Sektor Awam


    Bab 4: Perkembangan Monetari dan Kewangan


    ISTILAH


    PANDUAN PELABUR


  CARTA


    Ekonomi Negara 2006


    Bajet Kerajaan Persekutuan 2006


    Carta 2.1 : Penunjuk Penggunaan Swasta

    Carta 2.2 : Penunjuk Pelaburan Swasta

    Carta 2.3 : Prestasi Sektor Pembuatan

    Carta 2.4 : Prestasi Induksi Separa Konduktor

    Carta 2.5 : Nilai Ditambah Komoditi Utama

    Carta 2.6 : Pertumbuhan Sektor Pembinaan, Perbelanjaan Pembangunan, dan Kontrak Infrastruktur Yang Diberi

    Carta 2.7 : Penunjuk Penawaran Kediaman

    Carta 2.8 : Penunjuk Penawaran Bukan Kediaman

    Carta 2.9 : Industri Pelancongan

    Carta 2.10 : Bahagian E&E dan Bukan E&E kepada Jumlah Eksport Pembuatan

    Carta 2.11 : Prestasi Eksport Pembuatan Terpilih

    Carta 2.12 : Eksport Komiditi Utama

    Carta 2.13 : Prestasi Perdagangan

    Carta 2.14 : Rizab Antarabangsa

    Carta 2.15 : Jurang Tabungan Pelaburan

    Carta 2.16 : Arah Aliran Indeks Harga Pengeluar (IHPG)

    Carta 2.18 : Sektor Pembuatan : Pertumbuhan Produktiviti dan Kos Buruh

    Carta 3.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa

    Carta 3.2 : Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar

    Carta 3.3 : Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 3.4 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 3.5 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 3.6 : Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan

    Carta 3.7 : Hutang Luar Negara Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang

    Carta 4.1: Agregat Monetari

    Carta 4.2 : Pembiayaan Kasar Sektor Swasta Melalui Sistem Perbankan dan Pasaran Modal

    Carta 4.3 : Sistem Pembankan : Jumlah Pinjaman Terkumpul dan Pertumbuhan

    Carta 4.4 : Pinjaman Diluluskan dan Dikeluarkan Mengikut Sektor: Nilai dan Sumbangan

    Carta 4.5 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih

    Carta 4.6 : Sistem Perbankan : NPL Kasar, Nisbah NPL Bersih, Nisbah Modal Berwajaran Risiko dan Nisbah Modal Utama

    Carta 4.7 : Terbitan Baru PDS Mengikut Penggunaan

    Carta 4.8 : Prestasi Indeks Pasaran Saham Terpilih

    Carta 4.9 : Bursa Malaysia: KLCI Dan Jumlah Urus Niaga

    Carta 4.10 : Industri Unit Amanah : NAV, Unit Dalam Edaran dan Jumlah Dana


    Perangkaan Sosio-Ekonomi Terpilih


  JADUAL PERANGKAAN


    I. Ekonomi Antarabangsa

  1.1   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju

  1.2   ASEAN : Perangkaan Penting Ekonomi

  1.3   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Membangun Terpilih di Asia


    II. Akaun Negara Dan Harga

  2.1   Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan

  2.2   Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga Benar Tahun 1987, Malaysia

  2.3   Imbangan Pembayaran

  2.4   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

  2.5   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)

  2.6   Indeks Harga Pengeluar


    III. Perdagangan Dan Pengeluaran

  3.1   Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan

  3.2   Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN

  3.3   Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

  3.4   Eksport Utama Mengikut Haluan

  3.5   Import Utama Mengikut Sumber

  3.6   Eksport Barangan Pembuatan

  3.7   Indeks Pengeluaran Perindustrian


     IV. Kewangan Awam

  4.1   Kewangan Sektor Awam Disatukan

  4.2   Kewangan Kerajaan Persekutuan

  4.3   Hasil Kerajaan Persekutuan

  4.4   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

  4.5   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

  4.6   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

  4.7   Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

  4.8   Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

  4.9   Hutang Negara

  4.10   Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

  4.11   Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

  4.12   Kewangan Badan Berkanun Disatukan

  4.13   Kedudukan Kewangan PABK


     V. Wang Dan Bank

  5.1   Agregat Monetari

  5.2   Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman (Termasuk Bank Islam)

  5.3   Kadar Faedah

  5.4   Kadar Pertukaran Utama

  5.5   Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


     VI. Guna Tenaga

  6.1   Guna Tenaga dan Buruh

  6.2   Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan


   VII. Sektor Swasta

  7.1   Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta

  7.2   Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan


   VIII. Pelaburan Asing


  8.1   Pelaburan Asing Dalam Projek-Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara dan Industri


     IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi

  9.1   Perangkaan Sosioekonomi Terpilih


       Akronim Dan Ringkasan


       Organisasi Kementerian Kewangan Malaysia