LAPORAN EKONOMI 2007/2008

  BAB


    Bab 1 : Pengurusan dan Prospek Ekonomi


    Bab 2: Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Ekonomi


    Bab 3: Prestasi Ekonomi Dan Prospek


    Bab 4: Kewangan Sektor Awam


    Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan


  CARTA


    Ekonomi Negara 2008


    Bajet Kerajaan Persekutuan 2008


    Malaysia - Perangkaan Penting dan Unjuran


    Carta 2.1 : Kadar Pertumbuhan Purata Tahunan Aliran Keluar FDI dari Negara Terpilih 1992-2004

    Carta 2.2 : Haluan Perdagangan Luar Malaysia Januari-Jun 2007

    Carta 3.1 : Industri Pelancongan

    Carta 3.2 : Prestasi Sektor Pembuatan

    Carta 3.3 : Prestasi Industri Berorientasi Domestik Terpilih

    Carta 3.4 : Output Sektor Pembuatan

    Carta 3.5 : Nilai Ditambah Komoditi Utama

    Carta 3.6 : Penunjuk Penawaran Kediaman

    Carta 3.7 : Penunjuk Penawaran Bukan Kediaman

    Carta 3.8 : Penunjuk Pelaburan Swasta

    Carta 3.9 : Penunjuk Penggunaan Swasta

    Carta 3.10 : Jurang Tabungan Pelaburan

    Carta 3.11 : Prestasi Eksport Pembuatan Terpilih

    Carta 3.12 : Eksport Semikonduktor Malaysia dan Jualan Semikonduktor Sedunia

    Carta 3.13 : Eksport Komoditi Utama

    Carta 3.14 : Rizab Antarabangsa

    Carta 3.15 : Arah Aliran IHP dan IHPG

    Carta 3.16 : Penunjuk Pasaran Kerja

    Carta 4.1 : Kewangan Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.2 : Hasil Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.3 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.4 : Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

    Carta 4.5 : Pinjaman Kerajaan Persekutuan

    Carta 4.6 : Bayaran Khidmat Hutang Kerajaan Persekutuan : Bayaran Pokok, Bayaran Faedah dan Nisbah Khidmat Hutang Luar Negeri

    Carta 4.7 : Hutang Luar Negara Kerajaan Persekutuan Mengikut Matawang

    Carta 5.1: Pembiayaan Kasar Sektor Swasta Melalui Pinjaman Sistem Perbankan dan Pasaran Modal

    Carta 5.2 : Sistem Perbankan: Jumlah Pinjaman Terkumpul dan Pertumbuhan

    Carta 5.3 : Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Terpilih

    Carta 5.4 : Sistem Perbankan: NPL Kasar, Nisbah NPL Bersih dan Nisbah Modal Berwajaran Risiko

    Carta 5.5 : Prestasi Pasaran Saham Terpilih


  JADUAL


    BAB 2: Perkembangan Antarabangsa

  2.1   Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Negara-Negara Terpilih,2006 - 2008

  2.2   Haluan Perdagangan Luar Malaysia Januari - Jun


    BAB 3 : Prestasi Ekonomi dan Prospek

  3.1   Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Agregat Permintaan 2005-2007

  3.2   Prestasi Sektor Perkhidmatan 2006 - 2008

  3.3   Indeks Pengeluaran Pembuatan Januari - Jun

  3.4   Pertumbuhan Industri Berkaitan Pembinaan Januari - Jun

  3.5   Pertumbuhan Industri E&E Januari - Jun

  3.6   Nilai Ditambah Sektor Pertanian 2006 - 2007

  3.7   Keluasan Tanaman dan Pengeluaran Kelapa Sawit 2006 - 2007

  3.8   Kawasan, Hasil dan Pengeluaran Getah 2006 - 2007

  3.9   Pengeluaran Pertanian Lain 2006 - 2007

  3.10   Pengeluaran dan Simpanan Minyak Mentah dan Gas Asli 2006 - 2007

  3.11   Projek Pembinaan Utama Dalam Pelaksanaan

  3.12   Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut Permintaan Agregat 2006-2008

  3.13   Jurang Tabungan Pelaburan 2006 - 2008

  3.14   Eksport Kasar 2006 - 2007

  3.15   Eksport Barangan Pembuatan Januari - Jun

  3.16   Eksport Komoditi Utama 2006-2007

  3.17   Import Barangan Mengikut Penggunaan Akhir Januari-Jun

  3.18   Akaun Semasa Imbangan Pembayaran 2007 - 2008

  3.19   Indeks Harga Pengguna (IHP) Januari - Julai

  3.20   Indeks Harga Pengeluar (IHPG) Januari - Jun

  3.21   Penunjuk Pasaran Buruh

  3.22   Guna Tenaga Mengikut Sektor


    BAB 4: Kewangan Sektor Awam

  4.1   Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2006 - 2008

  4.2   Hasil Kerajaaan Persekutuan 2006 - 2008

  4.3   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek 2006 - 2008

  4.4   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor 2006 - 2008

  4.5   Pembiayaan Kerajaan Persekutuan 2006 - 2007

  4.6   Hutang Kerajaan Persekutuan 2006 - 2007

  4.7   Hutang Negara 2006 - 2007

  4.8   Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan 2006 - 2007

  4.9   Kedudukan Kewangan Sektor Kerajaan Disatukan 2006-2008

  4.10   Kedudukan Kewangan PABK Disatukan 2006 - 2007

  4.11   Kedudukan Kewangan Sektor Awam Disatukan 2006 - 2008


     BAB 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan

  5.1   Faktor Penentu M3 Januari - Jun

  5.2   Sistem Perbankan: Penunjuk Pinjaman Januari - Jun

  5.3   Sistem Perbankan: Arah Aliran Pinjaman

  5.4   Perbankan Islam: Penunjuk Utama

  5.5   Perniagaan Insurans Hayat dan Am

  5.6   Aset Kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am

  5.7   Perniagaan Takaful Keluarga dan Am

  5.8   Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Berian Pinjaman

  5.9   Dana yang Diperolehi di Pasaran Modal Januari - Jun

  5.10   Terbitan Baru PDS Mengikut Sektor (Januari - Jun)

  5.11   Bursa Malaysia: Penunjuk Indeks Terpilih (Januari - Jun)

  5.12   Bursa Malaysia: Prestasi Indeks Terpilih

  5.13   Industri Unit Amanah: Penunjuk Terkini


  JADUAL PERANGKAAN


     I. Ekonomi Antarabangsa

    1.1   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju Terpilih

    1.2   Perangkaan Penting Ekonomi Anggota ASEAN

    1.3   Perangkaan Penting Ekonomi : Ekonomi Membangun Terpilih


     II. Akaun Negara Dan Harga

  2.1   Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan

  2.2   Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Punca-Punca Kegiatan Pada Harga 2000

  2.3   Imbangan Pembayaran

  2.4   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

  2.5   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)

  2.6   Indeks Harga Pengeluar


     III. Perdagangan Dan Pengeluaran

  3.1   Perdagangan Barangan Mengikut SITC dan Haluan

  3.2   Perdagangan Malaysia Dengan Negara-Negara ASEAN

  3.3   Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

  3.4   Eksport Utama Mengikut Haluan

  3.5   Import Utama Mengikut Sumber

  3.6   Eksport Barangan Pembuatan

  3.7   Indeks Pengeluaran Perindustrian


     IV. Kewangan Awam

  4.1   Kewangan Sektor Awam Disatukan

  4.2   Kewangan Kerajaan Persekutuan

  4.3   Hasil Kerajaan Persekutuan

  4.4   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

  4.5   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

  4.6   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

  4.7   Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

  4.8   Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

  4.9   Hutang Negara

  4.10   Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

  4.11   Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

  4.12   Kewangan Badan Berkanun Disatukan

  4.13   Kedudukan Kewangan PABK


     V. Wang Dan Bank

  5.1   Agregat Monetari

  5.2   (a) Bank Perdagangan: Arah Aliran Pinjaman(Termasuk Bank Islam)-Format Lama

          (b) Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan Dan Sektor - Format Baru

  5.3   Kadar Faedah

  5.4   Kadar Pertukaran Utama

  5.5   Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


     VI. Guna Tenaga

  6.1   Guna Tenaga dan Buruh

  6.2   Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan


     VII. Sektor Swasta

  7.1   Penunjuk Pelaburan dan Penggunaan Swasta

  7.2   Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan


     VIII. Pelaburan Asing

  8.1   Pelaburan Asing Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara


     IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi

  9.1   Perangkaan Sosioekonomi Terpilih