LAPORAN EKONOMI 2008/2009

  BAB


    Bab 1 : Pengurusan dan Prospek Ekonomi


    Bab 2: Persekitaran Antarabangsa dan Kerjasama Ekonomi


    Bab 3: Prestasi Ekonomi Dan Prospek


    Bab 4: Kewangan Sektor Awam


    Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan


  CARTA


    Ekonomi Negara 2009


    Bajet Kerajaan Persekutuan 2009


  SENARAI JADUAL PERANGKAAN


     I. Ekonomi Antarabangsa

  1.1   Perangkaan Penting Ekonomi Negara-Negara Maju Terpilih

  1.2   Perangkaan Penting Ekonomi Anggota ASEAN

  1.3   Perangkaan Penting Ekonomi : Ekonomi Membangun Terpilih


     II. Akaun Negara Dan Harga

  2.1   Keluaran Negara Kasar Mengikut Agregat Permintaan

  2.2   Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Agregat Permintaan Pada Harga Malar 2000

  2.3   Imbangan Pembayaran

  2.4   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Kawasan)

  2.5   Indeks Harga Pengguna (Mengikut Strata dan Kumpulan Pendapatan)

  2.6   Indeks Harga Pengeluar


     III. Perdagangan Dan Pengeluaran

  3.1   Perdagangan Barangan mengikut SITC

  3.2   Perdagangan Barangan Mengikut Haluan Kumpulan Ekonomi

  3.3   Perdagangan Malaysia dengan Negara ASEAN

  3.4   Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

  3.5   Eksport Utama Mengikut Haluan

  3.6   Import Utama Mengikut Sumber

  3.7   Eksport Barangan Pembuatan

  3.8   Indeks Pengeluaran Perindustrian

  3.9   Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan


     IV. Kewangan Awam

  4.1   Kewangan Sektor Awam Disatukan

  4.2   Kewangan Kerajaan Persekutuan

  4.3   Hasil Kerajaan Persekutuan

  4.4   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

  4.5   Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

  4.6   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan

  4.7   Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

  4.8   Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan

  4.9   Hutang Negara

  4.10   Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

  4.11   Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

  4.12   Kewangan Badan Berkanun Disatukan

  4.13   Kedudukan Kewangan PABK


     V. Wang Dan Bank

  5.1   Agregat Monetari

  5.2   Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan Dan Sektor - Format Baru

  5.3   Kadar Faedah

  5.4   Kadar Pertukaran Utama

  5.5   Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


     VI. Pasaran Buruh

  6.1   Pencari Kerja Berdaftar, Kekosongan Baru dan Penempatan

  6.2   Guna Tenaga dan Buruh


     VII. Sektor Swasta

  7.1   Penunjuk Pelaburan Swasta

  7.2   Penunjuk Penggunaan Swasta


     VIII. Pelaburan Asing

  8.1   Pelaburan Asing Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Negara

  8.2   Pelaburan Dalam Projek Yang Diberi Kelulusan Mengikut Industri


     IX. Penunjuk Sosio-Ekonomi

  9.1   Perangkaan Sosio-Ekonomi Terpilih