LAPORAN EKONOMI 2015/2016

  BAB


    Bab 1: Pengurusan dan Prospek Ekonomi


    Bab 2: Prestasi Ekonomi dan Kerjasama Antarabangsa


    Bab 3: Prestasi Ekonomi dan Prospek


    Bab 4: Kewangan Sektor Awam


    Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan


    AKRONIM DAN SINGKATAN


    ORGANISASI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA


  CARTA


    Ekonomi Negara 2016


    Bajet Kerajaan Persekutuan 2016


  SENARAI JADUAL PERANGKAAN


    1. Ekonomi Antarabangsa

1.1    Perangkaan Penting Ekonomi Negara Maju Terpilih

1.2    Perangkaan Penting Ekonomi Negara Anggota ASEAN

1.3    Perangkaan Penting Ekonomi Negara Membangun Terpilih


    2. Akaun Negara

2.1    Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010

2.2    Penunjuk Terpilih Sektor Perkhidmatan

2.3    Indeks Pengeluaran Perindustrian

2.4    Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan pada Harga Semasa

2.5    Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan pada Harga Malar 2010

2.6    Penunjuk Penggunaan Swasta

2.7    Penunjuk Pelaburan Swasta

2.8    Pelaburan dalam Projek yang Diberi Kelulusan mengikut Industri

2.9    Pelaburan Asing dalam Projek yang Diberi Kelulusan mengikut Negara


    3. Sektor Luar

3.1    Perdagangan Barangan mengikut SITC

3.2    Perdagangan Malaysia mengikut Kumpulan Geografi

3.3    Perdagangan Malaysia dengan Rakan Dagang Utama

3.4    Pengeluaran, Eksport dan Harga Barangan Utama

3.5    Eksport Utama Mengikut Haluan

3.6    Eksport Barangan Pembuatan

3.7    Import Utama Mengikut Sumber

3.8    Imbangan Pembayaran


    4. Harga

4.1    Indeks Harga Pengguna Mengikut Kawasan

4.2    Indeks Harga Pengguna Mengikut Strata

4.3    Indeks Harga Pengguna Mengikut Kumpulan Pendapatan

4.4    Indeks Harga Pengeluar


    5. Pasaran Buruh

5.1    Tenaga Buruh

5.2    Guna Tenaga Mengikut Industri

5.3    Pendaftar Aktif

5.4    Kekosongan dan Penempatan


    6. Kewangan Awam

6.1    Kewangan Kerajaan Persekutuan

6.2    Hasil Kerajaan Persekutuan

6.3    Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Objek

6.4    Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

6.5    Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor

6.6    Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

6.7    Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan mengikut Pemilik

6.8    Hutang Luar Negara

6.9    Kewangan Sektor Awam Disatukan

6.10    Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

6.11    Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

6.12    Kewangan Badan Berkanun Disatukan

6.13    Kedudukan Kewangan SABK


    7. Pasaran Kewangan dan Modal

7.1    Wang Secara Luas (M3)

7.2    Bank Perdagangan: Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor

7.3    Bank-bank Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor

7.4    Kadar Faedah

7.5    Kadar Pertukaran Utama

7.6    Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih


    8. Penunjuk Sosioekonomi

8.1    Perangkaan Sosioekonomi Terpilih