LAPORAN EKONOMI 2017/2018

  CARTA


    Ekonomi Negara 2018


    Bajet Kerajaan Persekutuan 2018


    MALAYSIA: PERANGKAAN PENTING DAN UNJURAN


    AKRONIM DAN SINGKATAN


  BAB


    Bab 1: Pengurusan dan Prospek Ekonomi


    Bab 2: Prestasi dan Prospek Ekonomi Global


    Bab 3: Prestasi Ekonomi dan Prospek


    Bab 4: Kewangan Sektor Awam


    Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan


  SENARAI JADUAL PERANGKAAN


    1. Ekonomi Antarabangsa

1.1    Perangkaan Sosioekonomi Terpilih


    2. Ekonomi Antarabangsa

2.1    Perangkaan Penting Ekonomi Negara Terpilih

2.2    Perangkaan Penting Ekonomi Negara Anggota ASEAN


    3. Makro Ekonomi

Akaun Negara

3.1    Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010

3.2    Indeks Perkhidmatan

3.3    Indeks Pengeluaran Perindustrian

3.4    Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan

3.5    Penunjuk Penggunaan Swasta

3.6    Penunjuk Pelaburan SwastaSektor Luaran

3.7    Perdagangan Malaysia dengan Rakan Dagang Utama

3.8    Pengeluaran, Volum dan Nilai Eksport Komoditi Utama

3.9    Eksport Utama mengikut Haluan

3.10    Eksport Barangan Pembuatan

3.11    Import Utama mengikut Sumber

3.12    Imbangan Pembayaran


Harga

3.13    Indeks Harga Pengguna mengikut Kawasan

3.14    Indeks Harga Pengguna mengikut Strata

3.15    Indeks Harga Pengguna mengikut Negeri

3.16    Indeks Teras

3.17    Indeks Harga Pengeluar - Pengeluaran Tempatan

3.18    Indeks Perdagangan Luar Negeri


Pasaran Buruh

3.19    Tenaga Buruh

3.20    Guna Tenaga mengikut Industri

3.21    Indeks Pengeluaran Perindustrian

3.22    Kekosongan dan Penempatan


Kewangan Awam

4.1   Kewangan Kerajaan Persekutuan

4.2    Hasil Kerajaan Persekutuan

4.3    Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek

4.4    Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor

4.5   Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor

4.6    Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

4.7    Kerajaan Persekutuan mengikut Pegangan

4.8    Hutang Luar

4.9    Kewangan Sektor Awam Disatukan

4.10    Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

4.11    Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

4.12    Kewangan Badan Berkanun Disatukan


Pasaran Kewangan dan Modal

5.1   Wang Secara Luas (M3)

5.2    Bank Perdagangan: Pinjaman Terkumpul mengikut Tujuan dan Sektor

5.3    Bank-bank Islam: Pembiayaan Terkumpul mengikut Tujuan dan Sektor

5.4    Kadar Faedah

5.5    Kadar Pertukaran Utama

5.6    Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih

5.7    ekuriti Kerajaan (MGS) dan Sekuriti Hutang Swasta (PDS)


      ORGANISASI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA