TINJAUAN EKONOMI 2019

    KATA PENGANTAR


    PRAKATA


  CARTA


    Ekonomi Negara 2019


    Malaysia: Perangkaan Penting dan Unjuran


    Akronim dan Singkatan


  BAB


    Bab 1 : Pengurusan dan Prospek Ekonomi


    Bab 2: Tinjauan Ekonomi Global


    Bab 3: Tinjauan Makroekonomi


    Bab 4: Perkembangan Monetari dan Kewangan


     JADUAL PERANGKAAN


    1. Indikator Sosioekonomi


    2. Ekonomi Antarabangsa


    3. Makroekonomi


     Akaun Negara


     Sektor Luar


     Harga


     Pasaran Buruh


     Pasaran Kewangan dan Modal


    ORGANISASI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA