Acts & Federal Constitution

Akta Perbekalan

Punca Kuasa

Perkara 100 Perlembagaan Persekutuan. Seksyen 6 dan 13 Akta Prosedur Kewangan 1957.

Perkara

Satu Akta Yang Membenarkan Menteri Kewangan Mengeluarkan Sejumlah Wang Seperti Yang Diluluskan oleh Parlimen Daripada Kumpulan Wang Disatukan.