PEKELILING
BELANJAWAN 2021
PRIHATIN
PENJANA

Majlis Pelancaran Maya Jaringan Prihatin

Majlis Pelancaran Maya Jaringan Prihatin telah disempurnakan oleh YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Perdana Menteri Malaysia.

Jaringan Prihatin adalah sebuah inisiatif Kerajaan di bawah Belanjawan 2021 yang akan memperkasa rakyat melalui kemudahan peranti dan akses internet.