Arahan Perbendaharaan

Arahan Perbendaharaan ini diterbitkan bagi menggantikan Arahan Perbendaharaan yang dikeluarkan pada 29 Disember 1997.
Selanjutnya

Garis Panduan Tatacara Permohonan Pulangan Balik Hasil di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 87(b)

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan pulangan balik hasil di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 87(b) kepada Pegawai yang bertanggungjawab di Kementerian bagi memastikan kelancaran proses permohonan dan mempercepatkan proses mendapatkan kelulusan serta bayaran balik kepada pemohon.
Selanjutnya

Senarai Pindaan Arahan Perbendaharaan

No. A.P
Tajuk
Tarikh Kuatkuasa
Pindaan
AP 87(b)
Pulangan Balik Hasil
2 Julai 2015
AP 100(a)
Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam
2 Julai 2015
AP 309(a)
Pemeriksaan Mengejut
2 Julai 2015
AP 327(b)
Mendapatkan Balik Pembayaran Lebih Dengan Ansuran
2 Julai 2015
AP 158(b)
Tanggungjawab Pegawai Pengawal Atas Pemulangan Deposit
10 Mei 2012
AP 166.2(i), (ix) & (x)
Kuasa Khusus Perbendaharaan
10 Mei 2012
AP 170.1, AP 170.3(a)–(c)
Sebut Harga
24 Februari 2009
AP 171.1
Perolehan Bekalan Melebihi RM200,000 Dipelawa Secara Tender
24 Februari 2009
AP 175.1(a) & (d)
Deposit Tender Tempatan Atau Antarabangsa
15 Oktober 2012