Belanjawan 2021 Diluluskan

Belanjawan 2021 (Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2021 dan Tinjauan Fiskal & Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan 2021) telah dibentangkan oleh YB Menteri Kewangan kepada Parlimen Malaysia pada 06 November 2020 dan telah diluluskan dengan pindaan oleh Parlimen pada 23 Disember 2020.

Ia juga telah menerima Perkenan DiRaja pada 28 Disember 2020 dan telah diwartakan sebagai Akta Perbekalan 2021 (Akta A1626) pada 31 Disember 2020. Akta Perbekalan 2021 tersebut adalah seperti di bawah:

Akta Perbekalan 2021 (Akta A1626)

Undang-undang Malaysia