Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) Kementerian Kewangan 2021–2025

Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) Kementerian Kewangan Malaysia 2021-2025 ini dibangunkan berpandukan komitmen Kerajaan dalam Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023 bagi pemantapan governan, integriti dan antirasuah dalam pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia. Ia akan menjadi dokumen utama dan panduan warga Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bagi menangani rasuah dah salahguna kuasa di MOF.


Muat turun : Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) Kementerian Kewangan 2021-2025