Prosedur Pengecualian

Garis Panduan

 1. Garis Panduan Bagi Permohonan Pengecualian Duti Eksais Dan Cukai Jualan Ke Atas Pindah Milik, Jual, Lupus, Kegunaan Persendirian Teksi Bajet, Kereta Sewa Dan Teks1M Milikan Individu
 2. Garis Panduan Permohonan Untuk Kelulusan Di Bawah Subseksyen 44(11c) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tabung Relif Covid-19
 3. Garis Panduan Khas PerGaris Panduan Khas Permohonan Potongan Cukai Pendapatan Bagi Projek Komuniti/ Amal Untuk Menangani Wabak Covid-19
 4. Garis Panduan Pengecualian Duti Import, Duti Eksais Dan Cukai Jualan Untuk Bahan Mentah Kepada Pengilang Hand Sanitizer (3808.94.9000)
 5. Garis Panduan Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Cukai Jualan Ke Atas Mesin Dan Peralatan Untuk Kegunaan Di Pelabuhan
 6. Garis Panduan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Persendirian Oleh Kakitangan Kerajaan Yang Tamat Berkhidmat Di Luar Negara
 7. Garis Panduan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Persendirian Oleh Kakitangan Kerajaan Yang Tamat Berkhidmat Di Langkawi / Labuan
 8. Belanjawan 2020: Garis Panduan Permohonan Pengecualian Duti Eksais Sebanyak 50% Ke Atas Kenderaan Pelancongan Bagi Pengusaha Pelancongan
 9. Garis Panduan Permohonan Perusahaan Sosial Untuk Diluluskan Di Bawah Subseksyen 44(11c) Akta Cukai Pendapatan 1967
 10. Syarat Dan Garis Panduan Insentif Pengecualian Cukai Di Bawah Program MM2H
 11. Bajet 2009: Garis Panduan Memohon Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Bagi Aktiviti Penjimatan Tenaga (Energy Efficiency - EE)
 12. Bajet 2009: Garis Panduan Memohon Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan Ke Atas Peralatan Bagi Menjana Tenaga Daripada Sumber Yang Boleh Diperbaharui (Renewable Energy)
 13. Garis Panduan Permohonan Pengecualian Cukai Jualan kepada Pengusaha Bas Ke Atas Pembelian Bas Siap Termasuk Penyaman Udara Yang Dipasang Dalam Negara
 14. Skim Galakan Cukai Bagi Ibu Pejabat Operasi
 15. Garis Panduan Memohon Potongan Ke Atas Sumbangan Kepada Projek Komuniti dan Amal
 16. Garis Panduan Pengecualian 100% Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kelainan Upaya (Jenis Ketidakupayaan/Cacat Anggota/Pertuturan/Pendengaran)
 17. Bajet 2007: Garis Panduan Untuk Memohon Pengecualian Duti Eksais 50% Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Bagi Pengusaha Pelancongan
  1. Garis Panduan Untuk Memohon Pengecualian Duti Eksais 50% Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Bagi Pengusaha Pelancongan
  2. Borang Permohonan
  3. Lampiran
 18. Garis Panduan Memohon Potongan Di Bawah Seksyen 34(6)(ha) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Maksud Pengiraan Cukai Pendapatan

Tatacara Permohonan

 1. Kebenaran Mengeksport Semula Bahan Mentah/Komponen Atau Mesin/Alat-Alat Yang Telah Dikecualikan Duti/Cukai
 2. Pengecualian Duti/Cukai Ke atas Alat-Alat Kelengkapan Bagi Projek Pelancungan Berbentuk Bukan Penginapan
 3. Kebenaran Memindah/Menambah Setor/Tapak Kilang
 4. Pengecualian Duti/Cukai Ke atas Keluaran Siap Yang Diimport Semula Selepas Tempoh Satu Tahun
 5. Taraf Institusi Latihan Yang diluluskan 
 6. Surat Akuan