BAJET 2022 | KERTAS KONSULTASI AWAM

Kementerian Kewangan telah menerbitkan Kertas Konsultasi Awam ke atas beberapa topik terpilih sebagai sebahagian daripada proses penyediaan Bajet 2022. Pihak awam adalah dijemput untuk memuat turun kertas-kertas berkenaan dan mengemukakan maklumbalas.
Penambahbaikan Dasar Perolehan Kerajaan Berkaitan Barangan/ Perkhidmatan Tempatan dan BumiputeraMuat turun
Kajian ke atas Insentif CukaiMuat turun
Penambahbaikan Program Bantuan Tunai KerajaanMuat turun
Akta Tanggungjawab FiskalMuat turun