Bahagian Pelaburan Strategik (SID)

Visi

Ke arah mewujudkan pengurusan pembiayaan Kerajaan yang profesional.

Misi

Mengurus hal ehwal pelaburan dan dasar kewangan Kerajaan dengan berintegriti supaya rakyat dapat menikmati hasil pembangunan Kerajaan.

Objektif

  1. Penyediaan dasar dan strategi berkaitan dengan pembiayaan Kerajaan Persekutuan.
  2. Penilaian cadangan pembiayaan bagi projek-projek kerjasama awam-swasta supaya dapat memberi value for money kepada pelaburan Kerajaan.
  3. Pemberian pinjaman/jaminan Kerajaan untuk membiayai projek-projek pembangunan.
  4. Penyeliaan industri pasaran modal dan kewangan Negara supaya setara dengan amalan peringkat antarabangsa.