Unit Integriti (UI)

Visi

Menjadi Peneraju Pengurusan Kewangan Berintegriti

Misi

Melaksanakan fungsi sebagai pusat rujukan pengurusan kewangan berintegriti.

Objektif

Memperkasakan Kementerian Kewangan Malaysia dengan memperkukuhkan nilai murni, dan Membudayakan integriti dan tadbir urus yang baik dalam kalangan warga kerja.