Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2006 Mengikut Maksud

 

MAKSUD

TAJUK

JUMLAH

(RM)

T.1 

Peruntukan Diraja Bagi S.P.B Yang Di-Pertuan Agong

13,532,900

T.2 

Elaun-elaun Diraja

1,288,800

T.3 

Ketua Hakim Negara,Hakim Besar dan Hakim

42,939,000

T.4 

Ketua Audit Negara

526,000

T.5 

Yang DiPertua Dewan Rakyat

665,900

T.6 

Yang DiPertua Dewan Negara

610,000

T.7 

Suruhanjaya Pilihan Raya

1,312,700

T.8 

Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan

2,500

T.9 

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

4,455,700

T.10

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

4,505,600

T.11

Suruhanjaya Pasukan Polis

636,000

T.12

Perbendaharaan

1,872,461,020

T.13

Perbelanjaan Kerana Hutang Negara

12,726,484,060

T.14

Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran

5,457,000,000

 

JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN

20,126,420,180

B.1 

Parlimen

58,992,100

B.2 

Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

1,886,600

B.3 

Jabatan Audit

87,430,000

B.4 

Suruhanjaya Pilihan Raya

30,759,100

B.5 

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

33,636,000

B.6 

Jabatan Perdana Menteri

2,258,556,400

B.7 

Jabatan Perkhidmatan Awam

1,091,383,700

B.8 

Jabatan Peguam Negara

79,728,500

B.9 

Badan Pencegah Rasuah

99,058,400

B.10

Perbendaharaan

1,870,177,800

B.11

Perkhidmatan Am Perbendaharaan

17,462,000,000

B.12

Peruntukan Kepada Kumpulan Wang Terkanun

2,392,600,030

B.13

Kementerian Luar Negeri

451,900,000

B.20

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

135,326,900

B.21

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

1,550,315,200

B.22

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

686,084,900

B.23

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

698,667,800

B.24

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

310,000,000

B.25

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

213,761,000

B.26

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

1,621,603,700

B.27

Kementerian Kerja Raya

1,406,113,000

B.28

Kementerian Pengangkutan

808,120,000

B.29

Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

66,786,000

B.30

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

510,246,000

B.31

Kementerian Pelancongan

532,853,900

B.32

Kementerian Wilayah Persekutuan

192,398,200

B.40

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

11,555,000

B.41

Kementerian Pelajaran

17,542,945,200

B.42

Kementerian Kesihatan

7,369,430,000

B.43

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

840,617,000

B.44

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

309,165,000

B.45

Kementerian Belia dan Sukan

276,289,200

B.46

Kementerian Sumber Manusia

413,760,400

B.47

Kementerian Penerangan

883,630,400

B.48

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

463,735,000

B.49

Kementerian Pengajian Tinggi

5,615,118,900

B.60

Kementerian Pertahanan

7,622,902,000

B.61

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

926,679,800

B.62

Kementerian Keselamatan Dalam Negeri

4,193,844,600

 

JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN

81,120,057,730

 

JUMLAH

101,246,477,910