Petikan Akhbar

Harga Minyak

Siaran Media

Foto

Siaran Media

Petikan Akhbar

Foto

Petikan Akhbar

Siaran Media

Petikan Akhbar

Petikan Akhbar

Petikan Akhbar

Harga Minyak

Video

Foto

PEKELILING
BELANJAWAN 2021
PRIHATIN
PENJANA

Wawancara Bicara Naratif – #PEMERKASA di TV1

YBrs. Puan Zakiah Jaafar, Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Kewangan Malaysia telah di wawancara berkenaan #PEMERKASA melalui slot Bicara Naratif di saluran TV1.